český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separační sprej bez silikonu – DEMOPLAST® 750 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/06/10 13:27

SEPARAČNÍ ČINIDLO BEZ SILIKONU,

S NEMASTNÝM POVLAKEM

S OSVĚDČENÍM NSF H1 PRO MATERIÁLY URČENÉ PRO ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

VYJÍMÁNÍ Z FOREM PŘI VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

PROTIPŘILNAVÝ PŘÍPRAVEK VE SLÉVÁRNÁCH METODOU ZTRACENÉHO VOSKU

SEPARAČNÍ PŘÍPRAVEK NA KOMPOZITY,

PRO LISOVÁNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

STAV KONEČNÉ ÚPRAVY PO VYJMUTÍ Z FORMY JE VÝJIMEČNÝ

 

 

POPIS

DÉMOPLAST® 750 je činidlo na vyjímání plastů z forem. Umožňuje veškeré pozdější nátěry barvami, sítotiskem, lepením nebo jakékoliv dekorace.

DÉMOPLAST® 750 má vynikající protipřilnavé a mazací vlastnosti, které z něj dělají ideální přípravek pro vyjímání z forem při všech postupech výroby jako vstřikování, vytlačování, vyfukování, tepelné tvarování nebo lisování.

DÉMOPLAST® 750 usnadňuje vyjímání z forem takových materiálů jako jsou polyamidy, ABS, polyuretany, epoxidy, polyestery, pryže...

Zanechává suchý, velmi tenký nestékavý povlak, který umožňuje:
- snadné uvolňování z formy i v případě velmi komplikovaných tvarů;
- dosažení vynikajícího stavu povrchu dílů vyjmutých z formy
(umožňuje zabránit povrchovým vadám jako drsný povrch, rýhy, vrásky).

Nepůsobí na většinu plastů, pryže ani kovové povrchy.

DÉMOPLAST® 750 nezpůsobuje korozi forem.

DÉMOPLAST® 750 usnadňuje vstřikování, odstraňuje problémy s tvorbou bublin nebo námrazou na povrchu a umožňuje získat vysoce kvalitní stav povrchů bez drsných ploch, rýh, vrásek nebo skvrn.

DÉMOPLAST® 750 poskytuje vynikající výsledky jako protipřilnavé činidlo na ošetření forem v přesném slévárenství, kde pracují tzv. metodou „ztraceného vosku“.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 kapalina

-

Barva Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+10

kotace

Zápach

Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

905

g/l

Provozní teploty

-

-40 °C +200 °C

-

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

25,8

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Kinematická viskozita při 25 °C

NF EN 3104

1300

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 270

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomerů

Rozměrová stálost 168 h při 40 °C

 

FTM 791

 

méně než 0,1

 

%

Vlastnosti z hlediska životního prostředí

Bioakumulace rozdělovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

méně než 3

 

log kOW

Klasifikace nebezpečnosti pro vodu

WGK

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

klasifikace

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

 

 

 

 

 

 

      Sprej 650 ml

Činidlo na vyjímání z forem bez silikonu s nemastným povlakem, osvědčení NSF pro styk s potravinami. Umožňuje jakékoliv následné dekorace Separační. Nepřilnavý povrch. Kluzné činidlo, separační přípravek na plasty, separační sprej, separační přípravek pro styk s potravinami, separační přípravek bez silikonu, separační přípravek slévárna ztracený vosk, separační přípravek při vstřikování plastů, sprej na vyjímání z forem. Výrobci separačních přípravků. Dodavatelé separačních přípravků. Separační sprej. Separační přípravek v tlakové nádobě. Činidlo na vyjímání z forem. Separační přípravek vstřikování plastů. Činidlo na vyjímání z forem při vstřikování plastů. činidlo na vyjímání z forem bez silikonu. Nemastný separační přípravek. Separační přípravek panelů z forem. Separační přípravek na dřevotřísky. Suché mazivo. Separační přípravek pro styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE