český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separačný sprej bez silikónu – DEMOPLAST® 750 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/06/10 13:29

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ OBSAHU SILIKÓNU,

S NEMASTNÝM POVLAKOM

S OSVEDČENÍM NSF H1 PRE MATERIÁLY URČENÉ PRE POĽNOHOSPODÁRSKY A POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

VYBERANIE Z FORIEM PRI VSTREKOVANÍ PLASTOV

PROTIPRIĽNAVÝ PRÍPRAVOK V ZLIEVARŇACH METÓDOU STRATENÉHO VOSKU

SEPARAČNÝ PRÍPRAVOK NA KOMPOZITNÉ MATERIÁLY,

NA LISOVANIE DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK

VÝNIMOČNÝ STAV KONEČNEJ ÚPRAVY PO VYBRATÍ Z FORMY

  

 

OPIS

DÉMOPLAST® 750 je činidlo na vyberanie plastov z foriem. Umožňuje všetky následné nátery farbami, sieťotlačou, lepením alebo akékoľvek iné dokončovacie práce.

DÉMOPLAST® 750 má vynikajúce protipriľnavé a mazacie vlastnosti, ktoré z neho robia ideálny prípravok na vyberanie z foriem pri všetkých postupoch výroby ako vstrekovanie, vytláčanie, vyfukovanie, tepelné tvarovanie alebo lisovanie.

DÉMOPLAST® 750 uľahčuje vyberanie z foriem takých materiálov, ako sú polyamidy, ABS, polyuretány, epoxidy, polyesterové živice, gumové dielce...

Zanecháva suchý, veľmi tenký nestekajúci povlak, ktorý umožňuje:
- jednoduché uvoľňovanie z formy aj v prípade veľmi komplikovaných tvarov;
- dosiahnutie vynikajúceho stavu povrchu dielcov vybratých z formy
(umožňuje zabrániť vzniku povrchových chýb, ako je drsný povrch, škrabance či zvrásnenie).

Nemá vplyv na väčšinu plastov, gumy ani kovové povrchy.

DÉMOPLAST® 750 nespôsobuje koróziu foriem.

DÉMOPLAST® 750 uľahčuje vstrekovanie, odstraňuje problémy s tvorbou bublín alebo „námrazy“ na povrchu a umožňuje získať vysokokvalitný stav povrchov bez drsných plôch, škrabancov, zvrásnenia alebo škvŕn.

DÉMOPLAST® 750 poskytuje vynikajúce výsledky ako protipriľnavé činidlo na ošetrenie foriem v presnom zlievarenstve, kde sa pracuje tzv. metódou strateného vosku.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

 kvapalina

Farba Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+10

hodnotenie

Zápach

Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Merná hmotnosť pri 20°C

ISO 12,155

905

g/l

Prevádzkové teploty

-40 °C + 200 °C

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6297

25,8

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Kinematická viskozita pri 25°C

NF EN 3104

1300

mm2/sec

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>270

°C

Index kyslosti (la)

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/L

Obsah sulfátového popola

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistôt viac ako 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomérov

Rozmerová stálosť 168 h pri 40 °C

 

FTM 791

 

menej ako 0,1

 

%

Environmentálne vlastnosti

Bioakumulácia rozdeľovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

menej ako 3

 

log kOW

Klasifikácia ohrozenia vody

WGK

trieda 1 bez ohrozenia

vody

klasifikácia

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIE

 

 

 

 

 

 

      Sprej 650 ml

Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE